انتخاب واحد سال تحصیلی جدید . مهرماه 1401

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 1– 1402-1401  از تاریخ 12 شهریور ماه 1401 شروع خواهد شد .

 

دانشجویان محترم می توانند برای انتخاب واحد با واریز مبالغ تعیین شده به شرح ذیل از تاریخ 1401/06/03 اقدام نمایند :

مقاطع کارشناسی ارشد : مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان علی الحساب شهریه

مقاطع کاردانی وکارشناسی : مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان علی الحساب شهریه

 

لازم به ذکر است دانشجویان محترم پس از انتخاب واحدهای درسی و مشخص شدن مبلغ نهایی شهریه میبایست نسبت به تسویه حساب بدهی شهریه خود اقدام نمایند .

۰۵ شهریور ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش