اطلاعیه بسیار مهم واحد شهریه

پیرو اطلاعیه قبلی،

بدینوسیله به اطلاع آندسته ازدانشجویان محترمی که بدهی شهریه در ترم جاری دارند می رساند حداکثر تا تاریخ 1401/10/10 فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام نمایند تا طبق سیستم واحد شهریه مجوز دریافت کارت ورود به جلسات امتحانات پایان ترم صادر گردد.

لازم به توضیح است از تاریخ 1401/10/11 پورتال دانشجویانی که بدهی شهریه دارند بسته خواهد شد و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان امکان پذیر نخواهد بود.

در صورت نیاز به هماهنگی شماره تلفن  47212015 واحد شهریه پاسخگوی دانشجویان محترم خواهد بود.

۰۳ دی ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه