دیدار پوریا یلی بازیکن تیم ملی والیبال کشورمان و دانشجوی تربیت بدنی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با ریاست محترم

دیدار پوریا یلی بازیکن تیم ملی والیبال کشورمان و دانشجوی تربیت بدنی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با ریاست محترم جناب آقای دکتر صالحی

سه شنبه 2 مهر 1398

( لطفاً جهت بارگذاری تصاویر شکیبا باشید ... )

۰۳ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی