مبالغ علی الحساب شهریه ( نیمسال اول 1400-1399 )

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1400 1399 از تاریخ 10/6/99 بمدت 5 روز و پس از پرداخت علی الحساب شهریه و صدور مجور انتخاب واحد بشرح ذیل امکان پذیر می باشد.

1- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد مبلغ 10.000.000 ریال (یک میلیون تومان )

2- دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی مبلغ 5.000.000 ریال (پانصد هزار تومان )

لازم به توضیح است آندسته از دانشجویان محترمی که انتخاب واحد ترم آنها قطعی می گردد  می-بایست نسبت به تسویه کامل شهریه خود نیز اقدام نماید.

 

#امورمالی_شهریه

۰۴ شهریور ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه