جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه برای بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان در تاریخ 1400/4/24برگزار می گردد و خاطر نشان می شود حداکثر مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری یا مجازی 1400/4/17می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

بهزاد لطفی                                                    

۰۸ تیر ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی