جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی نام برده شده در تاریخ 1400/05/25 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- آقای علی روح بخش
2- خانم سمانه صبور
3- خانم هانیه حاتمی
4- آقای صمد خوش شکن
5- خانم عاطفه یزدانی
6- آقای صادق نور فتح آبادی
7- خانم تکتم نیازی
8- خانم نسا شادی
9- آقای محمد دهقان پور


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

 

۲۳ مرداد ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی